Referenties

Spikes

Organisatiecoaching maakt van Spikes een hechter bedrijf

 

Softwarebedrijf Spikes werkte lang als de start-up die het ooit was. Het bedrijf deed uitdagende projecten, trok nieuwe klanten aan, behaalde positieve resultaten en er was een leuke sfeer onder de collega’s. Kortom, eigenlijk deed Spikes het wel heel goed. Toch kreeg het bedrijf een lichte tik op de vingers. De medewerkers waren best tevreden, maar ze hoopten op meer duidelijkheid en structuur over hun werk. Ook klanten bevestigden dat het eigenlijk nog iets beter kon, want ze werden soms in verspreide slagorde bediend. Om dit bij te sturen, verkoos Spikes om te investeren in z’n mensen eerder dan in nieuwe procedures of systemen. “Uiteindelijk is interne samenwerking een concurrentiële kracht die velen onderschatten”, zegt Marc Dries, zaakvoerder bij Spikes. “Door eraan te werken, hebben we ons op vele vlakken verbeterd.” Om hun investering in mensen optimaal te laten renderen, ging Spikes te rade bij Amazo.

Uiteindelijk is interne samenwerking een concurrentiële kracht die velen onderschatten. – Marc Dries, zaakvoerder bij Spikes

Samen sterker

De medewerkers bij Spikes waren altijd al enthousiast. Iedereen zette zijn beste beentje voor. Maar de grote bedrijfsdoelen werden niet of onvoldoende uitgevoerd door een gebrek aan duidelijke strategie en samenwerking. “Ik denk dat er bij Spikes een te groot optimisme heerste dat positieve inzet voldoende is. Stuk voor stuk zitten onze medewerkers vol goede bedoelingen. Met gedreven medewerkers kom je inderdaad al een heel eind. Maar om echt vooruit te gaan, moesten we hen eigenlijk nog beter ondersteunen”, vertelt Marc Vanderheyden, directeur bij Spikes. “Klare communicatie, onderling vertrouwen, motivatie, engagement en een duidelijk afbakening van ieders rol binnen het bedrijf was daarbij noodzakelijk. Zeker in de IT-sector evolueert alles zo snel dat er goed moet worden samengewerkt. Investeren in technologie alleen is niet genoeg.”

spikes12amazojdb

Marc Vanderheyden, directeur bij Spikes: “Met gedreven medewerkers kom je inderdaad al een heel eind. Maar om echt vooruit te gaan, moesten we hen eigenlijk nog beter ondersteunen”

 

Spikes ging op zoek naar iemand die hen kon begeleiden. Een training in leiderschap en samenwerking kwam op het programma. Om het aangeleerde ook in de praktijk toe te passen, werden de trainingen aangevuld met individuele coaching en adviesverlening ter plaatse gedurende één dag per week over een middellange periode. Het was de bedoeling dat het management de medewerkers meer zou ondersteunen om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken. Spikes nodigde meerdere partijen uit; na een gesprek met Els Demesmaeker van Amazo hadden ze de juiste partner gevonden. “Ik heb zelden een externe consultant gezien die zich zo de belangen van de klant aantrekt als Els”, zegt Vanderheyden. “Ze was ook niet bang om aan te geven dat de eerste stappen bij ons lagen: knopen doorhakken, beslissingen nemen en een aantal zaken ophelderen”, valt Dries bij.

Grenzen afbakenen

Amazo hielp bij het herdefiniëren van de interne structuur bij Spikes. Teams werden herschikt en ieders verantwoordelijkheden duidelijk benoemd. Dat maakte de interactie persoonlijker. Voorheen was er soms verwarring over wie precies in wiens team zat of wie de leidinggevende was. Het managementteam werd gecoacht om meer toenadering te zoeken en toch nog meer open te communiceren. “In het management zitten allemaal mensen die elkaar al heel lang kennen en daarom denken we elkaar met een half woord te begrijpen. In de praktijk bleek dat een verkeerde veronderstelling, waardoor er soms misverstanden ontstonden”, licht Vanderheyden toe. “Dat probleem is nu van de baan, want er is meer expliciet overleg.”

De handen in elkaar slaan

Amazo organiseerde een opleidingstraject voor het managementteam, de service area-managers en de projectmanagers over leidinggeven en sociale vaardigheden. Alle teams volgden de opleiding samen om een betere onderlinge verstandhouding te creëren. “Gaston van Amazo brengt dit op een heel begeesterende manier en de training werd door iedereen erg gesmaakt”, zegt Vanderheyden. Amazo hielp Spikes ook om hun bedrijfswaarden expliciet te maken en met de teams te vertalen naar hun dagelijkse situatie. Medewerkers kunnen zich terugvinden in die waarden en zullen zich daarom met plezier inzetten. “Zo brengen we naar buiten wat er eigenlijk altijd al aanwezig was”.

spikes-amazo

Marc Dries, zaakvoerder bij Spikes: “Weten wie je collega’s en leidinggevenden zijn en wat je aan hen hebt, verhoogt onze strategische wendbaarheid, vooral in onze technische omgeving. Technologie verandert te snel om alleen structurele investeringen te doen. Met elkaar praten en goed samenwerken doet veel meer.”

 

“Employee involvement is iets waar we vroeger al regelmatig naar polsten. Gedurende de coachingperiode die volgde op de opleidingen, merkten we het verschil. Het is iets wat ook onze klanten aanvoelen”, zegt Vanderheyden. Bij onze medewerkers is er nu een betere groepsdynamiek. Er heerst een bewustzijn en respect voor elkaars eigenschappen. Medewerkers vertrouwen elkaar voldoende om constructieve discussies te voeren en feedback te geven om zo beter te presteren.

“We bekijken onze medewerkers nog meer als individuen die meer in hun mars hebben dan alleen hun professionele prestaties. Weten wie je collega’s en leidinggevenden zijn en wat je aan hen hebt, verhoogt onze strategische wendbaarheid, vooral in onze technische omgeving. Technologie verandert te snel om alleen structurele investeringen te doen. Met elkaar praten en goed samenwerken doet veel meer”, zegt Dries.

marc-dries-zaakvoerder-bij-spikes

Marc Dries, zaakvoerder bij Spikes: “We bekijken onze medewerkers nog meer als individuen die meer in hun mars hebben dan alleen hun professionele prestaties.”

Een stap verder

Spikes blijft in de toekomst investeren in zijn mensen. Vanderheyden: “Dit project kadert in een veel groter project om onze groei vol te houden, dus we zijn zeker nog niet klaar. We willen onze nieuwe vaardigheden onderhouden en verder uitbreiden met de hulp van Amazo. We willen ook nog meer werken aan klantgerichtheid en communicatie.” Spikes was aangenaam verrast door het effect van de opleiding en de coaching. “Het was verbazend om te zien hoe sommige medewerkers open bloeiden en hoe anderen leerden een stap terug te zetten om anderen de kans te geven uit hun schulp te komen. Communicatieve, goede IT’ers zijn dun gezaaid, dus die mogen we niet meer loslaten”, sluit Dries af.