Teamcoaching

Teamcoaching

“Kwetsbaarheid is de geboorteplaats van creativiteit en innovatie”.  B. Brown

Je kent het gevoel als manager. Er zit spanning op de lijn, er wordt niet voluit gesproken. De echte vergadering heeft plaats bij de koffie. Dat is heel normaal als we geen tijd maken om echt met mekaar te praten. Net als in een relatie. Sterke teams hebben een diepe basis van vertrouwen.   Mensen durven in kwetsbaarheid en in openheid met mekaar spreken. Ook over de moeilijke dingen. Een team dat op die manier verbonden is werkt nu eenmaal creatiever aan de gezamenlijke missie.

Je kan op verschillende momenten in je teamvorming beroep doen op ons als externe teamcoach:

  • Vertrouwen  versterken in je managementteam
  • Nieuw samengesteld team opbouwen
  • Jaarlijks onderhoud door teamcoaching
  • Zelfsturend team begeleiden naar maturiteit.

Vertrouwen versterken in je managementteam

Vertrouwen komt voor strategie. Want zo werkt het in je managementteam. Je staat voor strategische keuzes maar  je team is verdeeld, of mekaar kwijtgespeeld onderweg. Ieder heeft zijn eigen wensen en ambities. Je weet dat het inhoudelijke gesprek gekleurd wordt door de persoonlijke belangen. Maar daarover spreken ligt gevoelig. Durft ieder kleur bekennen? Wat als er een openlijk conflict ontstaat ? Houden we dat potje niet beter dicht?  Als strategisch team heb je geen keuze. De mate waarin jullie samenhangen is een rechtstreekse maatstaf van de samenhang in je organisatie. Vaak werkt een teamcoaching heel goed als onderdeel van  je strategiedagen. Lees hoe ..

Nieuw samengesteld team opbouwen

Ook wanneer je team nieuw of nieuw samengesteld is,  neem je best tijd  om te werken aan vertrouwen. Om mekaar als mens nog beter te leren kennen. Er heerst een schijnbaar gemoedelijke sfeer,  ‘we zijn een goed team’.   Vaak heeft een nieuw team echter een extra duwtje nodig om uit de comfortzone van de harmonie te gaan. Om ook de moeilijke dingen met mekaar te bespreken. En zo meer uit het team te halen. Van nature doen we dat niet, omdat het  kwetsbaar is om feedback te krijgen en te ontvangen. Door elkaar op een dieper niveau te leren kennen en een open gesprek aan te gaan over verschillen krijg  je écht commitment op de lange termijn. Lees hoe ..

Jaarlijks onderhoud door teamcoaching

Je hebt al een stevige basis in je team. Dan is het best nuttig om van tijd tot tijd eens afstand te nemen. Bij je jaarlijkse management off-site bijvoorbeeld. Om vooruit te kijken en terug te blikken. Waar zien we ons gemeenschappelijk doel? Wat hebben we gerealiseerd en voor welke uitdagingen staan we? Zijn er gebeurtenissen die nog nazorg vragen,  moeten er nog dingen worden uitgesproken? In een teamcoaching  begeleiden we jou en je team om met hernieuwd engagement verder te gaan. Lees hoe..

Zelfsturend team begeleiden naar maturiteit

Je hebt een agile organisatie met zelforganiserende teams.  Agile werken veronderstelt duidelijke rollen en processen in je team. Maar dat is niet voldoende. Het vraagt ook om een mature houding van alle teamleden. Wanneer niemand formeel de leiding heeft ligt het soms moeilijk voor teamleden om spanningen te bespreken. In een teamcoaching faciliteren we het proces van teamontwikkeling. Als neutrale partij is het net iets makkelijker om het gesprek op gang te brengen. Lees hoe…

 

Case teamcoaching. Lees meer..

Ja, ik wil graag weten hoe teamcoaching ons kan helpen