Organisatiecoaching

Organisatiecoaching

“Companies should be the best possible place to practice fulfillment, to live out values and to realize deep connectivity and purpose”  S.Slap

 

Wil je een organisatie die ondernemend is van binnenuit? Met betrokken medewerkers die vanuit bezieling samenwerken? Vanuit ons luisterend aanvoelen en systemische kennis krijg je advies en een plan van aanpak. Om te bouwen aan een structuur die werkt, en om een cultuur te ontwikkelen waarin mensen authentiek en kwetsbaar kunnen zijn. Zo creëren we samen een sterke basis om je organisatie te laten groeien.

We helpen je in vier fasen van de ontwikkeling van je organisatie:

  • Groeispurt van je start-up
  • Betrokkenheid behouden tijdens de groeifase van je KMO of Scale-up
  • Samenwerking tussen zakenpartners
  • Vertrouwenspartner voor de ondernemer of CEO

Begeleiding bij groeispurt van je start-up 

Je wil als KMO of start-up groeien, in een sfeer van betrokkenheid, ondernemerschap en participatie. Structuur brengen en leiderschapsrollen verdelen om schaalbaar te worden. Wij helpen je met het design van je organisatie, de ontwikkeling van je leidinggevend team en het inzetten van een cultuur van betrokkenheid. Zodat je onderneming kan groeien, op een bezielde manier en zodat jij ruimte krijgt om verder aan de toekomst te bouwen. Lees meer…

Betrokkenheid behouden tijdens de groei van je kmo of scale-up

Je bent leider of HR manager van een scale-up of KMO en je bedrijf is sterk gegroeid. Na de groeispurt is er groeipijn. Mensen zijn vertrokken, de dynamiek van de opstart is zoek. Het is een wij- zij verhaal geworden. Je wil terug meer betrokkenheid in je organisatie. We luisteren naar wat er leeft, schijnen een licht op wat  aandacht vraagt.  We helpen je hierbij door door coaching van jou en je managementteam. Je krijgt ons advies over de organisatiestructuur en processen. Met gepaste interventies verbinden we opnieuw de verschillende lagen van de organisatie. Als bedrijfsleider versterken we je om de verschillende stakeholders te beïnvloeden vanuit jouw persoonlijke waarde en kracht. Lees meer..

Samenwerking tussen zakenpartners 

In de evolutie van je start-up of Scale-up ontstaat soms een spanning in de persoonlijke verhoudingen, een verschil in visie en aspiraties tussen oprichters of aandeelhouders. Je startte ooit een bedrijf samen vanuit dezelfde droom, maar elk evolueert in een andere richting. Een andere levensfase of zingeving, een verschillende wens voor de toekomst. Er is minder en minder overleg, kleine of grote strubbelingen. Net als in een partnerrelatie moet je tijd maken om de violen af te stemmen, verwachtingen en frustraties uit te spreken.  Dit gesprek faciliteren we  in een veilige context. Om met een heldere kijk ieders perspectief te zien en wederzijds begrip te vergroten. En zo opnieuw samen tot bewuste en doorgesproken keuzes te komen.  Lees meer..

Vertrouwenspartner voor jou als ondernemer of CEO

Het is vaak een eenzame worsteling. Keuzes maken voor jezelf en je bedrijf. Je bezieling blijven vinden om je onderneming te laten bloeien. Er zit een grens op je groei en met je ratio raak je er niet meer. Er is iets anders nodig. We bieden een discrete plek voor je persoonlijke vragen, een spiegel voor jou om te groeien als mens en als leider. Zodat je met volle zin, energie en richting weer verder kan. Lees meer..

 

Ik wil graag weten hoe organisatiecoaching ons kan helpen. Laat ons eens koffie drinken.