Leiderschap & coaching

Leiderschap & coaching

“Leiderschap gaat meer over zijn dan over doen. De eerste en belangrijkste keuze van de leider is de keuze om te dienen. Die keuze is geen wilsbesluit. Het is niet iets wat je doet, maar een uiting van je zijn. “

 

Je wil voor je organisatie het leiderschapspotentieel ontwikkelen. Managers zijn vaak doorgegroeid vanuit een expertfunctie. Leiden en coachen van mensen vraagt een persoonlijke ontwikkeling: inzicht in wie je bent, hoe je overkomt op anderen. Wat drijft je? In welke patronen loop je vast? Iemand die bewust is van wat er in zichzelf omgaat is ook beter in staat aan te voelen wat anderen beweegt. Vanuit verbinding met jezelf kan je je makkelijker verbinden met anderen. Zodat zij de beste versie van zichzelf kunnen worden.

Met volgende programma’s ontwikkel je leiderschap in je organisatie:

  • Individuele coaching in leiderschap
  • Leiderschapstraject voor leidinggevenden
  • Persoonlijk leiderschap voor niet-leidinggevenden
  • Groeien als coach door opleiding of intervisie

Individuele coaching in leiderschap

Je wil in een individueel coachingstraject reflecteren op je eigen functioneren. Een vertrouwenspartner om je bezorgdheden, spanningen mee te delen. Je wil groeien in heel specifieke aspecten van je rol. Gericht op jouw concrete vraag. Lees meer..

Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden

Je  hebt een nieuw samengesteld leiderschapsteam en je wil graag een gemeenschappelijk kader rond leiderschap dat door ieder uitgedragen wordt. We voorzien een modulair traject waarin persoonlijke ontwikkeling als leider centraal staat. Lees meer..

Ontwikkeling Persoonlijk leiderschap 

Leiderschap is niet exclusief voor wie een leidinggevende rol heeft. Ook als professional vertoon je leiderschap in de invulling van jouw job. Zelfkennis, bewustzijn van je patronen, verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes en beslissingen, verbinding aan met collega’s en klanten, dit alles hoort bij persoonlijk leiderschap.  In een groepstraject ontwikkelen we leiderschap breed in je organisatie. Lees meer..

Groeien als coach

Je hebt een coachende rol in je organisatie. Vanuit je beroep als HR specialist of professioneel coach wil je je coachende vaardigheden aanscherpen. Je wil kijken naar je eigen patronen en valkuilen als coach, en hierin verder ontwikkelen.  Dit kan door opleiding , intervisie of individuele coaching. Lees meer..

 

 

 

Ja, ik wil graag bespreken hoe we leiderschap kunnen ontwikkelen in onze organisatie