Referenties

VLS-Group

Amazo helpt VLS-Group met duurzaam leiderschap

De logistieke dienstverlener VLS-Group zag dat ze zich moesten aanpassen in een snel veranderende markt. Ze transformeerden van een familiebedrijf dat tevreden was met een status quo naar een resultaatsgerichte werkomgeving. De VLS-Group wou daarbij onder geen beding de persoonlijke sfeer uit het oog verliezen. Het bedrijf nam coaches Els en Gaston van Amazo onder de arm voor deze culturele evolutie. Zij stelden een duurzame training met leiderschapsontwikkeling op. Medewerkers van de VLS-Group werden veel bewuster van hun persoonlijke stijl en talenten die ze volop inzetten om resultaten te halen. Bovendien ging de collegiale sfeer erop vooruit.

Talent ondersteunen voor meer resultaat

VLS-Group wilde zijn medewerkers bewust maken van hun talenten zodat ze zelf meer verantwoordelijkheid zouden nemen. “Om als bedrijf te kunnen overleven in een competitieve markt, investeren we sterk in de ontwikkeling van leiderschap. Het is evident dat we in de eerste plaats onze medewerkers nodig hebben om meer resultaten te behalen”, zegt Lieve Van Mechelen, Chief HR Officer bij VLS-Group. “We willen onze medewerkers hun persoonlijke stijl laten ontdekken en de impact die ze op hun team hebben. We vinden het ook belangrijk dat ze verschillen tussen collega’s zien, die accepteren en op een positieve manier weten inzetten.”

“Om als bedrijf te kunnen overleven in een competitieve markt, investeren we sterk in de ontwikkeling van leiderschap bij onze medewerkers. Het is evident dat we in de eerste plaats onze medewerkers nodig hebben om meer resultaten te behalen.” – Lieve Van Mechelen, Chief HR Officer bij VLS-Group

Samen met hun externe partner Amazo stippelde VLS-Group een duurzaam langetermijntraject uit. Elk jaar volgt een groep medewerkers een intensieve begeleiding van zes maanden. Maandelijks komen ze samen om rond specifieke thema’s te werken zoals zelfkennis, communicatie met collega’s, het aansturen van een team, en loopbaanontwikkeling. Daarnaast zorgt Amazo ervoor dat er regelmatige gesprekken zijn tussen medewerkers en hun leidinggevende(n). “We vormen een sterk team met de HR-afdeling”, legt Els Demesmaeker, een van de Amazo-coaches, uit. “Dat is uiteraard essentieel om bij te sturen en om continuïteit te creëren.”

Leidinggevenden geven het voorbeeld

Voor de leidinggevenden was het niet vanzelfsprekend om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen die hun medewerkers doormaakten. Tot voor drie jaar was er geen HR-afdeling in het vijfhonderdkoppige bedrijf. “Een cruciale stap was om het eerste traject met het executive team te starten”, vertelt Van Mechelen. “De transitie van een bedrijf gebeurt niet in een vacuüm. Als manager is het je verantwoordelijkheid om te weten waar medewerkers mee bezig zijn. Als er een verandering is bij hen, kom je ook zelf onder druk te staan. Dan moet jij diegene zijn die het voorbeeld geeft”.

De voorbije drie jaar volgden alle leidinggevenden, van het executive team tot de warehouse supervisors, het leiderschapstraject. Amazo legt daarbij vaak de nadruk op praktijkvoorbeelden. Demesmaeker: “We wonen bijvoorbeeld on-the-job evaluatiegesprekken bij voor de leidinggevende. Na elk gesprek geven we onmiddellijk feedback. Voor het executive team deden wij dat zelf als coach. Alle andere leidinggevenden werden door het HR-team van VLS-Group begeleid. Managers ervaren het als heel leerzaam. We refereren voortdurend aan mogelijke situaties uit het dagelijkse leven, waardoor mensen direct resultaat zien. Er is ook altijd ruimte voor open feedback.”

Meer vertrouwen dan ooit

De klik tussen de HR-afdeling en de coaches van Amazo kwam er al snel. Maar hoe stonden de medewerkers tegenover deze veranderingen? “De mensen bij de VLS-Group waren vaak sceptisch bij aanvang”, geeft Demesmaeker toe, “maar gretig tijdens het traject. Ze hadden slechte ervaringen met opleidingen die het gevoel gaven dat er negatief werd geoordeeld. Van Mechelen: “De coaches van Amazo vertrekken vanuit ieders individuele sterkten. Ze tonen hoe je je kwaliteiten optimaal kan gebruiken en tegelijk rekening houdt met collega’s. Dat is cruciaal als je wil dat mensen zich openstellen om te leren.”

Het meest gesmaakte deel van de opleiding was open feedback geven aan elkaar. De medewerkers van VLS-Group hebben meer vertrouwen dan ooit. Ze leerden niet alleen hun valkuilen kennen maar vooral hun talenten. Bovendien kunnen zowel leidinggevenden als medewerkers beter inschatten welk effect ze hebben op anderen. Er wordt nu effectiever samengewerkt. “Er is meer openheid en vertrouwen gegroeid tussen de collega’s”, zegt Van Mechelen.

Coaches Amazo deel van het bedrijf

“Amazo is veel meer dan een trainingsbureau. Ze kennen onze organisatie door en door, en slagen erin om advies te geven aan het executive team over deze cultuurevolutie. Dit is een meerwaarde die gecreëerd wordt doorheen de jaren”, vertelt Van Mechelen verder. “De coaches, Els en Gaston, staan voor kwaliteit. Gaston, expert persoonlijkheidsanalyse, brengt ons enthousiast praktische vaardigheden bij in groepstrainingen. En intussen schakel ik Els vaak in als mijn personal coach voor haar inzicht in het grotere geheel en haar neus voor nieuwe invalshoeken. Ze is voor mij de geknipte gesprekspartner om mee te denken over de uitbouw van het programma. Ze krijgt door haar aanpak een groot vertrouwen van de leidinggevenden. Doordat beiden al vanaf het begin in onze organisatie betrokken zijn, spreken ze onze taal.”

Door de coaching van Amazo is het vertrouwen binnen het team sterk gegroeid. Dat wil VLS-Group nu ook uitbouwen door de hiërarchische lagen heen. “We hebben de voorbij drie jaar ook harde beslissingen moeten nemen”, legt Van Mechelen uit, “waardoor het vertrouwen en engagement van onze medewerkers soms zoek was. Het accent zal daarom in de toekomst nog meer op de coachende vaardigheden dan op sturen liggen. We willen medewerkers hun eigen leerdoelen laten bepalen en zelfsturing versterken. Het is een constante verbetering waar ook wij als HR-afdeling in groeien”.