Teamwerking

09 dec 2019 Conscious leadership: building connection before strategy.

If you consider to have strategy days with your team, and you wonder it it's the time worth investing in building connection first, the answer is YES. I'll give you some good reasons why , illustrated by the case of Board of Innovation.

14 aug 2017 Hoe een KMO digitaliseert en medewerkers zelfsturend maakt.

Hoe je als KMO digitaliseert en medewerkers begeleidt naar zelfsturing. Verandering slaagt best door een stapsgewijze aanpak en betrokkenheid bij je mensen. Het verhaal van Sparex door Elfriede Neels.

28 mrt 2017 Waarom virtuele teams vaak falen. 7 lessen uit de praktijk.

Bijna zonder dat we het beseffen ontstaan er onder invloed van het nieuwe werken meer en meer virtuele teams: teams die elkaar zelden fysiek ontmoeten, en vooral via de telefoon, Skype, e.d. met elkaar contact hebben. Maar wat doet dat juist met een team? Waar moet je oog voor hebben om ervoor te zorgen dat de teamcohesie en -productiviteit van virtuele teams minstens gelijk is aan dat van 'fysieke' teams?

05 sep 2016 Wat onderscheidt succesvolle teams?

Niet de intelligentie van de individuen, maar de evenwichtige en zorgzame interactie tussen teamleden bepalen succes. Google onderzocht..

04 sep 2016 Teamcoaching door krachtige hier-en-nu interventies

We lazen voor u “Organizational Change through Powerful Micro-level Interventions. The Cape Cod Model”, van NEVIS en J. MELNICK, verschenen in Organizational Development Vol.40 N° 3, 2008.