Persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap

Hoe werkt persoonlijk leiderschap ?

In je team wil je met andere mensen samen een doel te bereiken. Niet je expertise, maar vooral je capaciteit om mensen in beweging te brengen staat centraal. Persoonlijk leiderschap gaat verder dan een set van vaardigheden en aangeleerd gedrag. Het veronderstelt een basishouding van openheid en kwetsbaarheid.  Daarom is het belangrijk je zelf erg bewust ze zijn van jouw innerlijke wereld. Je talenten, je drijfveren, je aangeleerde patronen, je valkuilen. Iemand die daar bewust van is en er verantwoordelijkheid voor neemt toont persoonlijk leiderschap.

Hoe zit een programma Persoonlijk leiderschap eruit ?

In een persoonlijk leiderschapsprogramma brengen we volgende stappen:

  • Bewuster worden wie je zelf bent. Door reflectie en uitwisseling met elkaar word je je bewust van je persoonlijke drijfveren en onbewuste patronen. In een sfeer van openheid en vertrouwen ondersteunen deelnemers mekaar  in dit proces van bewustwording. We werken aan kwetsbaar en authentieke uitwisseling.
  • Verbindende communicatie. Om mensen te leiden is verbinding essentieel. Verbinden doe je vanuit het hart. Je krijgt inzichten en oefeningen om met mekaar in interactie te gaan vanuit gewaarzijn van het hart, het hoofd, het lijf.  In het hier-en nu ontstaat echt contact en  kan samen iets gecrëeerd worden.

Hoe werkt het concreet ? 

Om een programma voor jou op te starten komen we graag langs. We bespreken de strategische doelstellingen van je organisatie, en bekijken hoe het leiderschapsprogramma deze kan ondersteunen. We maken een modulair programma op maat van je organisatie. Dit is een combinatie van groepsleren, individuele coaching en online tussentijdse opvolging.

Ja, ik wil graag weten hoe een Opleiding Persoonlijk Leiderschap ons kan helpen. Laat ons eens koffie drinken.