Referenties

Materialise

Om de cohesie in  één van de  Business Unit Management teams te versterken, werken we twee dagen rond individuele en teamontwikkeling. De gewenste toekomst voor het team is helder geformuleerd, er is  beter inzicht in mekaars sterkten, onderlinge spanningen zijn doorgesproken. Door stil te staan bij de geschiedenis van het team wordt duidelijk waar hindernissen zitten voor een teamgevoel bij de gehele afdeling. In het hier- en nu worden interactiepatronen van het team helder en kan het team ze bijsturen. In een vervolgtraject houden we vinger aan de pols met de evoluties in de praktijk en ondersteunen we waar nodig.

BU Director Brigitte De Vet :

Els , veel dank voor de waardevolle begeleiding tijdens deze 2 dagen. Je had de opbouw van het programma en de specifieke oefeningen goed doordacht en jouw persoonlijke interventies hebben een belangrijke impact gehad.”