AMAZO: voor een organisatie met zin !

AMAZO: voor een organisatie met zin !

Voor een organisatie met zin

Daarvoor komen we graag naar u toe! Zorgen dat mensen met goesting werken, in een job die zin geeft, in een team dat met zin samenwerkt. Zodat er meer ondernemerschap, meer teamwerk en dus meer resultaat is. Dat is wat vele ondernemers en leidinggevenden ons vragen.

Verbinding als rode draad

De essentie van werken aan een organisatie met zin is werken aan verbinding. Dat is de rode draad in hoe we ons werk doen. Mensen verbinden met elkaar, met hun werk en de organisatie, en met hun eigen zin. En leidinggevenden ontwikkelen om dat ook te doen. Vandaar ons nieuwe logo en tagline.  Connecting people at work.

 

Begeleiding van organisatie, team en individu

Als coach voor Organisatieverandering begeleiden we je bedrijf in een gewenste verandering. Een nieuwe organisatiestructuur en cultuur die meer betrokkenheid creëert, een managementteam uitbouwen om te kunnen groeien ? We werken met u een veranderplan uit en begeleiden dit in nauw partnership.

Als Teamcoach bouwen we met u aan een sterker team dat samen doelen realiseert, door het vergroten van vertrouwen en onderlinge feedback .

Als trainer en coach in leiderschap en communicatie ontwikkelen we leidinggevenden om het beste in hun teams naar boven te halen en leren we medewerkers beter met mekaar te communiceren.

Onze persoonlijke zingeving

We hebben elk onze eigenheid en talent en zetten dat complementair in.

 Els :Ik loop warm voor het begeleiden van organisatieverandering. Zo help ik KMO’s die meer betrokken medewerkers willen door een sterkere leidinggevende structuur. Ik werk een totaalaanpak uit, in nauwe samenspraak met de interne stakeholders. Vervolgens zet ik de nodige faciliterende acties in de vorm van teamsessies, workshops, coaching van leidinggevenden. Ik adviseer ik over de organisatiestructuur en overlegprocessen. Ik voorzie een strakke opvolging van het plan en heb een scherp aanvoelen van de pijnpunten. Je kan zeggen dat ik de architect ben van het veranderplan en de lijm tussen de betrokken partijen.

 

Gaston: Waar ik warm voor loop is het enthousiasmeren van groepen in het kader van een opleiding in leiderschap. Hun zelfinzicht versterken, oefenen met hun concrete vragen, elkaar aanspreken en feedback geven. Ook teamcoaching geeft me veel voldoening. Wat onder tafel zit benoemen , zodat het water terug helder is . Ook begeleid ik graag bedrijfsleiders van KMO’s en familiebedrijven die een ervaren sparring partner zoeken in hoe hun organisatie te leiden. Ik ben graag waar het team is , ik enthousiasmeer en motiveer tot verbinding en persoonlijke ontwikkeling.