Debriefsessies Post Covid- Medische staf Heilig Hartziekenhuis

In deze korte  video hoor je de aanpak en praktische planning  van de debriefsessies Post-covid voor de medische staf.