Psychologische steun medewerkers

Psychologische steun medewerkers

Waarbij helpen we jou en je medewerkers ? 

De vragen waar medewerkers mee worstelen zijn divers. Ze leven met angst voor gezondheid, verlies van geliefden, van werk. Maar ook met vragen hoe om te gaan met deze nieuwe werksituatie, digitaal, op afstand. Hoe krijg ik het aan mijn leidinggevende of collega’s uitgelegd wat me nu bezighoudt? Wat zullen ze van me denken? Mag ik mijn eigen behoeften wel zo centraal stellen ? Het informele contact met collega’s en leidinggevende is verdwenen en is zo essentieel in samenwerking. In een vertrouwelijk gesprek kunnen ze praten over hun bezorgdheden met een neutrale partij. We luisteren en helpen hen verder. We helpen hen vooral ook om dit te kunnen bespreken met brengen met de betrokken mensen op het werk. De mogelijke vragen die aan bod komen :

  • Hoe raak ik niet door angst bevangen ?
  • Hoe kan ik terug vertrouwen voelen?
  • Hoe kan ik duidelijk maken aan mijn leidinggevende wat me bezig houdt ?
  • Hoe kan ik toch loyaal zijn aan mijn collega’s en mijn eigen behoeften wel ernstig nemen ?
  • Plaats maken voor alle gevoelens van verlies, van rouw, van verwerking.

Ter ondersteuning van dit aanbod hoor je in dit filmpje hoe je van angst naar vertrouwen kan gaan.

Onze expertise

Je coach is Els Demesmaeker.

“Ik ben Arbeidspsycholoog en Psychotherapeut  en  werk 20 jaar als  Organisatiecoach en life-coach , op het snijvlak tussen mens en werk.  Met mijn  psychologische achtergrond en jaren ervaring in persoonlijke coaching weet ik mensen op een onderbouwde , maar ook warm-menselijke manier te ondersteunen in hun persoonlijke worsteling.”

Hoe werkt het concreet ?

We zijn de vertrouwenspartner voor je bedrijf waar je medewerkers op een individuele en discrete manier terecht kunnen met al hun psychologische vragen. Voor een vast maandbedrag leveren we continue bijstand, via videocall , chat, telefoon. Medewerkers plannen een gesprek rechtstreeks in onze agenda op een moment dat voor hen past. Eén keer per maand krijgt je als manager een overzicht van het aantal gesprekken en de algemene thema’s die spelen. Zo kan je daar in je beleid ook rekening mee houden.

 

Ja, ik wil graag bespreken hoe psychologische bijstand ons kan helpen in deze crisis