Betrokkenheid in je organisatie

Betrokkenheid in je organisatie

Herken je dit ? 

Je organisatie is gegroeid in de voorbije jaren. De bezieling van het eerste uur is vervaagd. Er ontstaan subgroepjes en je ervaart dat niet iedereen meer gealigneerd is op hetzelfde doel. Hier en daar ontstaan spanningen, mensen vertrekken. Doordat er een tussenlaag van management is gekomen, ken je niet meer iedereen en weet je niet meer alles wat er gebeurt. Medewerkers ervaren een kloof tussen de vloer en het management en er ontstaan stilaan silo’s in je bedrijf.

Dit is heel normaal na een groeifase. Je hebt verantwoordelijkheden gedelegeerd aan je managementteam en die gaan elk hun eigen weg. Die stap was nodig. Het is wel belangrijk om als management team met mekaar gealigneerd te blijven. Dit is een voortdurend spanningsveld waarin je zit. Met je afdeling de eigen doelen realiseren en daarbij de verbinding houden met het geheel van de organisatie. Mogelijk zijn er in de voorbije geschiedenis dingen gebeurd die de relaties hebben verzuurd. Het is belangrijk daarbij stil te staan om verder te kunnen.

Als CEO heb jij de rol om het geheel van de organisatie bij mekaar te houden en de richting te bewaken. Dat doe je door een organisatiestructuur en processen neer te zetten die samenwerking bevordert. Maar vooral ook door van je management team een hecht team te maken dat  gaat voor dezelfde vlag. De cohesie en betrokkenheid in je organisatie is maar zo sterk als de cohesie in je Management team.

Wil je terug meer betrokkenheid in je organisatie ? We helpen je door coaching van jou en je managementteam.  We werken aan een structuur die werkt en aan een cultuur die de organisatie terug verbindt. 

Hoe kunnen we je helpen? 

We plannen met jou , je managementteam en andere sleutelpersonen  individuele gesprekken om een goed beeld te krijgen van de situatie . Op basis van die gesprekken maken we een analyse en een voorstel tot actieplan. Dit omvat verschillende interventies :

  • Teamcoaching in je managementteam. In een teamcoaching van je management team werken we aan een gemeenschappelijk ontwikkeldoel voor het team. Zo zijn de vervolgacties ook gedragen door alle leden van je MT. We werken aan vertrouwen en open feedback.
  • Aanpassingen aan structuur en processen. Een goede samenwerking tussen verschillende lagen en afdelingen vraagt om een aangepaste structuur. Vaak ontbreken de formele rollen en overlegprocessen die horen bij een volgende fase in je bedrijf . Het informele volstaat niet meer.
  • Afstemmen over waarden en leiderschapsstijl. We werken aan gezamenlijke visie en waarden als verbinding tussen de verschillende lagen en afdelingen. Zodat deze het kompas kunnen zijn voor verdere groei
  • Workshops met medewerkers. Om vinger aan de pols te houden voorzien we geregeld afstemming met groepen medewerkers. Vaak is er een Wij-zij cultuur ontstaan en is er nauwere contact nodig tussen medewerkers en management.
  • Ontwikkelen van leiderschap. We ontwikkelen indien gewenst de leiderschapsvaardigheden van je leidinggevend team. Je organisatie is gegroeid en dat vraagt ook groei van je leiders. In een leiderschapstraject ontwikkel je in een sfeer van vertrouwen een gemeenschappelijk kader om de groei van de organisatie samen te realiseren.

Dit actieplan bespreken we op je managementoverleg om zo tot en gedragen aanpak te komen voor het ontwikkeltraject van je organisatie.

Hoe werkt het concreet ? 

Volgende stappen kan je verwachten bij de begeleiding:

  • Tijdens een intakegesprek (2 u ) verkennen we je vraag met jou en eventueel je HR manager.
  • Tijdens de verdere intakefase interviewen we  de verschillende stakeholders. (1 à 2 dagen)   Op basis daarvan maken we een analyse van wat er leeft en wat de best passende volgende stappen zijn.
  • Deze analyse en acteplan koppelen we terug aan jou en je managementteam via een interactieve workshop.(2 u )
  • Na deze fase beslis je of we verder in zee gaan voor de verdere implementatie.

Ja, Ik wil graag meer betrokkenheid in mijn organisatie. Laat ons eens koffie drinken.