Samenwerking tussen zakenpartners

Samenwerking tussen zakenpartners

Herken je dit ? 

Je bent ooit samen een bedrijf gestart met je zakenpartner. Een paar jaren verder lopen jullie ambities niet meer gelijk.  Elk zit in een andere levensfase, zijn anders geëvolueerd. Maar het is zoals de kikker in de pot. De veranderingen treden geleidelijk aan in, het is niet altijd zichtbaar wat er in de onderstroom aan het veranderen is, maar er komen meer spanningen, conflicten. Ieder trekt zich wat terug op zijn terrein. Erover praten ligt gevoelig. Tot de frustraties te groot worden om te blijven negeren. Net als bij een relatie is het belangrijk tijd en afstand te nemen om de violen terug af te stemmen.

Om de gesprekken vlot te laten lopen helpt een neutrale buitenstaander die helpt te verwoorden en te luisteren naar mekaar. Wat is ieders droom en zingeving op dit moment , Wat is daar nog gelijk, wat is er veranderd ? Is er nog een gezamenlijke ambitie ? Als het bedrijf is gegroeid is mogelijks een andere rolverdeling nodig tussen jullie, maar dat kan gevoelig liggen; Wie heeft welk talent, welke ambitie en hoe kan dat best vertaald worden in een structuur en rolverdeling ? Wat heb je van elkaar meer nodig dat niet werd uitgesproken in de voorbije tijd ?

Je wil weer afgestemde visie op de toekomst, en dat elk van de zakenpartners daar een juiste plek in heeft, volgens zijn talent, en zingeving. Of dat je afscheid neemt van mekaar in goede verstandhouding en een gedeelde visie op het waarom.

Wil je in een veilige context samen komen tot gedragen keuzes voor de toekomst van het bedrijf ? 

 

Hoe kunnen we je helpen?

We verkennen in een intakegesprek met de verschillende betrokkenen apart waar het wringt, wat ieders noden en bekommernissen zijn. Zonder aanwezigheid van de ander kan je vrijuit praten over wat je stoort, wat je mist, wat je nodig hebt. Ik help je dit te vertalen naar een  vraag.

Het is belangrijk dat de frustraties en verwachtingen worden uitgesproken op een constructieve manier. Vanuit behoeften en niet vanuit verwijten. Dat ieder kan uitspreken, gehoord wordt , erkenning krijgt voor zijn inspanningen. Dat gesprek vraagt om een meerzijdig onpartijdige facilitator die structuur aanbrengt in het gesprek, de dialoog faciliteert, het spreken en luisteren bevordert, af en toe voor vertaling zorgt.

Hoe werkt het concreet ? 

  • In een kennismakingsgesprek verkennen we met jou als vraagsteller de situatie en onze werkwijze.
  • Nadat je dit hebt afgestemd met je collega’s plannen we  met alle andere partijen ook een individueel gesprek om kennis te maken en de verwachtingen te bespreken.
  • Via groepsgesprekken zorgen we voor wederzijds begrip van ieders standpunt en komen we tot afspraken over wat nodig is in de verdere samenwerking.
  • Dit kan in één of meerdere gesprekken bij u ter plaatse of in ons kantoor , een neutrale plek.

Ja, Ik wil graag weten hoe coaching onze samenwerking kan verbeteren. Laat ons eens koffie drinken.