Groeispurt voor je start-up

Groeispurt voor je start-up

Herken je dit ? 

Je start-up  is aan het groeien. Het team wordt groter en je ervaart dat je niet meer alles zelf kan managen. Typisch wanneer je tussen tien en vijftien  medewerkers hebt wordt het tijd om verantwoordelijkheden te delegeren en om een structuur aan te brengen in je organisatie. Belangrijk is om een team uit te kiezen dat mee aan de kar trekt en leiderschap opneemt.
Je hebt mogelijk al pogingen gedaan om mensen meer verantwoordelijkheid te geven, maar dat gaf niet het gehoopte resultaat. Ze zijn toch niet zo ondernemend als jij zelf, ieder gaat een andere kant uit, klanten worden ontevreden.

De keuze om structuur te brengen was de juiste, maar deze verandering heeft begeleiding nodig. De mensen die nu mee de kar trekken zijn vaak met je organisatie meegegroeid en hebben wel de motivatie en het talent, maar missen de vaardigheden om leiding te nemen. Ook wordt het voor jou een uitdaging om werkelijk los te laten en vertrouwen te geven en tegelijk de regie over het geheel te houden. Wanneer de leiding verspreid is, is het ook belangrijk om op mekaar afgestemd te blijven en in dezelfde richting te evolueren. Liefst wil je geen hiërarchische organisatie, maar wel een cultuur waar iedereen betrokken blijft en kan participeren.

Wil je een structuur aanbrengen in je groeiende organisatie, die jou ruimte geeft om met de toekomst verder vorm te geven, en die zorgt voor een betrokken en gemotiveerd team?

Hoe kunnen we  je helpen? 

We  zoeken met jou naar de juiste samenstelling van het managementteam of je hebt zelf al een stap hierin gezet. Welke rollen wil je zelf opnemen, wat wil je delegeren, wat willen je collega’ s en wat verwachten ze van jou? Via individuele en groepsgesprekken bepalen we wie welke rol opneemt in het management.

Eens het team is samengesteld werken we aan cohesie in een teamcoaching. Om met mekaar de strategie af te stemmen en te implementeren is het immers belangrijk om te werken aan de relationele verbinding. In een 1-of 2-daagse teamsessie werken we aan een sterk en verbonden team.

In een volgende stap ontwikkelen we de vaardigheden van je management team om leiding te geven aan hun team. Hoe zorg je voor een motiverende samenwerking in je team, hoe geef je je mensen kansen om te ontwikkelen, hoe stuur je bij wanneer het niet de goeie kant uitgaat? We doen dit via individuele coaching en een ontwikkeltraject in Leiderschap voor je management team.

Welke achtergrond gebruiken we ?

Het model van Lencioni geeft een goed zicht op het belang van vertrouwen in een performant team. Als teamleider is het belangrijk je stijl af te stemmen op wat je medewerkers en je team nodig hebben. Situational leadership geeft hier inzicht in. Om je team zelforganiserend te maken gebruiken we handvaten uit  Sociocracy 3.0 . Om een structuur te bouwen die werkt baseren we ons op de principes van het Systemisch denken.

Hoe werkt het concreet ?

De begeleiding kan volgens twee formules verlopen, On-site of Ad -hoc.

  • Begeleiding on site: In je groeispurt begeleiden we  je over een periode van gemiddeld 6 maanden waarbij we +/- 2 dagen / maand bij jullie aanwezig zijn. Tijdens die dagen nemen we deel aan strategische vergaderingen, plannen we individuele coaching of groepsessies (teamcoaching, training in leidinggeven ) met jou en je team om de ontwikkeling van je organisatie te ondersteunen.
  • Begeleiding ad- hoc: passend bij je vraag bieden we de nodige interventies op ad hoc basis aan. Dit kan gaan om individuele coaching voor jou, begeleiding van een workshop met je management team  een opleiding leiderschap,..

Ja, Ik wil graag weten hoe organisatiecoaching kan helpen bij mijn groeispurt. Laat ons eens koffie drinken.