Inspiratie

24 apr 2017 Verandering begeleiden is stilstaan bij verlies.

Verandering is het nieuwe constante. Digitaliseren, zelfsturende teams, globalisering,.. Er is nood aan wendbare organisaties waar mensen niet enkel bereid zijn mee te veranderen, maar die verandering ook dagelijks mee willen sturen. Wat zijn de psychologische wetten waarmee je best rekening houdt?

28 mrt 2017 Waarom virtuele teams vaak falen. 7 lessen uit de praktijk.

Bijna zonder dat we het beseffen ontstaan er onder invloed van het nieuwe werken meer en meer virtuele teams: teams die elkaar zelden fysiek ontmoeten, en vooral via de telefoon, Skype, e.d. met elkaar contact hebben. Maar wat doet dat juist met een team? Waar moet je oog voor hebben om ervoor te zorgen dat de teamcohesie en -productiviteit van virtuele teams minstens gelijk is aan dat van 'fysieke' teams?

22 mrt 2017 Spikes communiceert klantgerichter met opleiding MBTI.

Een enthousiaste deelnemer vertelt.

20 feb 2017 AMAZO: voor een organisatie met zin !

Na 10 jaar AMAZO was het tijd voor bezinning. Lees hier het resultaat.

01 dec 2016 Digitale transformatie? Met technologie alleen kom je er niet!

De cijfers geven aan dat er meer en meer veranderingen op ons afkomen: de evolutie versnelt. Hoe ga je daar als organisatie mee om?

20 nov 2016 Drie hefbomen voor betrokken medewerkers

Om snel in te spelen op veranderingen in je bedrijfsomgeving wil je medewerkers die zich betrokken voelen bij het doel van je organisatie. Wat doe je om medewerkers dat gevoel van betrokkenheid te geven?

05 sep 2016 Wat onderscheidt succesvolle teams?

Niet de intelligentie van de individuen, maar de evenwichtige en zorgzame interactie tussen teamleden bepalen succes. Google onderzocht..

04 sep 2016 Teamcoaching door krachtige hier-en-nu interventies

We lazen voor u “Organizational Change through Powerful Micro-level Interventions. The Cape Cod Model”, van NEVIS en J. MELNICK, verschenen in Organizational Development Vol.40 N° 3, 2008.