Executive coaching CEO

Executive coaching CEO

Herken je dit?

Je bent CEO van een grotere KMO. In die positie ben je de spil van je management team en mogelijk ook tussen de organisatie en een Raad van Bestuur of aandeelhouders . Hoe kan je je positioneren tegenover al die partijen en je waarde realiseren? Iedereen heeft wat van je nodig , hoe blijf je je goed voelen in dat krachtenveld waar je vaak het gevoel hebt alleen te staan? Je wil graag iemand in vertrouwen nemen als sparring partner. Of gewoon even ventileren, bevestiging krijgen, tegen iemand aanpraten, een second opinion.In complexe vraagstukken wil je wat helderheid krijgen over wat er speelt en waar jouw volgende stap zit.

Door afstand te nemen en met een neutrale vertrouwenspersoon te praten zie je dingen mogelijks in een nieuw perspectief. De aandacht gaat naar jou, niet alleen in je rol, maar ook naar jou als mens. Wat verhindert jou om in deze situatie helder te denken/handelen. Hoe kan de coaching jou sterker maken in de toekomst met deze uitdagingen om te gaan ?

Hoe werkt het concreet ? 

Zo verloopt een coachingstraject:

  • We starten met een vrijblijvend intakegesprek. Wanneer we de coaching verderzetten wordt dit gefactureerd, anders niet.
  • Indien er een wederzijdse klik is plannen we coachingsessies in van 1,5 à 2 uur
  • Een traject bestaat meestal uit zes sessies met drie weken tussentijd, zodat je de inzichten kan toepassen.
  • Waar ? Deze sessies kunnen doorgaan bij jou op kantoor, dat bespaart je verplaatsingstijd. Het kan ook bij ons op kantoor. Dat laat je toe om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen.

Ja, Ik wil graag weten hoe coaching me kan helpen. Laat ons eens koffie drinken.