Vertrouwen in je managementteam

Vertrouwen in je managementteam

Hoe bouw je aan een sterk managementteam ? 

Om als team samen je missie te realiseren is onderling vertrouwen de basis. Vertrouwen creëer je door met mekaar open en oprecht te praten over wat wezenlijk belangrijk en zinvol voor je is, en waar je van wakker ligt. Pas wanneer er vertrouwen is durft een team ook moeilijke gesprekken aangaan. Die moeilijke gesprekken zijn nodig om niet alleen de ratio, maar ook het gevoel op tafel te krijgen. Wanneer teamleden zich gehord voelen kunnen ze zich echt engageren voor het gezamenlijk doel.

Hoe kunnen we je helpen?

In een één of tweedaagse teamcoaching brengen we je team dichter bij mekaar. We werken aan een gedragen visie voor de toekomst: Hoe willen we als team verder ontwikkelen? We onderzoeken welke dynamiek en patronen er spelen in de onderstroom. Wat helpt ons om onze toekomst te realiseren en wat belemmert ons ? Wat is onopgelost uit het verleden en zit goeie samenwerking of verdere groei in de weg?
Als ervaren en neutrale facilitator zorgen we ervoor dat wat er onder water leeft wordt uitgesproken in een veilig omkaderde setting en dat er geluisterd wordt. We  spiegelen patronen in de teamdynamiek en bieden alternatieven aan. Door deze kwetsbare dialoog ontstaat er meer begrip en openheid naar mekaar. Er komt hernieuwde energie en zin om aan het gezamenlijke project te werken. In de teamcoaching werken we als partner van de leidinggevende en zorg ik ervoor dat de groep in zijn eigen kracht blijft. Je krijgt  als teamleider feedback en coaching  hoe je zelf kan bijdragen aan betere teamcohesie.

Wat kan je concreet verwachten? 

Een teamcoaching – traject loopt als volgt:

  • Tijdens een intakegesprek van 1,5 à 2 u verkennen we de situatie van je team en je vraag.
  • De teamcoaching duurt meestal 1 dag. Ze  kan ook deel uitmaken van een strategische off-site . Dan bespreken we vooraf welke timing het best passend is.
  • Ik plan een opvolgsessie na 6 maand, zodat de ingezette dynamiek levendig blijft.
  • Tussentijds  voorzie ik een coachingsessie met jou als teamleider .
  • Indien je de teamcoaching wil combineren met een strategische sessie, werk ik samen met een collega – strategiecoach.

Wanneer ?

  • Je staat voor strategische keuzes en wil samenhang in je managementteam versterken.
  • Je managementteam is verander van samenstelling en je wil dat opnieuw gealigneerd wordt.
  • Je wil op geregeld tijdstip de violen afstemmen en de persoonlijke band tussen je teamleden versterken
  • Er silovorming in je organisatie. Je weet dat een goed samenhangend managementteam de basis is om dit te verhelpen.

 

 

Ja, ik wil graag werken aan vertrouwen in mijn managementteam. Laat ons eens koffie drinken.